• معاون وزیر کشور از مناطق کم برخوردار گلستان بازدید کرد

    معاون وزیر کشور از مناطق کم برخوردار گلستان بازدید کرد

    معاون وزیر کشور و رئیس سازمان توانمندسازی محلات کم برخوردار صبح امروز در نخستین برنامه کاری خود در سفر به گلستان از محله کم برخوردار انجیراب در غرب گرگان بازدید کرد. بررسی آخرین اقدامات انجام شده در خصوص توانمند سازی محلات کم برخوردار و پیشرفت طرح ملی ۲۰۲۰ از جمله اهداف ترسیم شده برای سفر